Nazwy funkcji określonych w „Wytycznych szkoleniowych dot. materiałów niebezpiecznych” IATAFunkcjeKategorie sprzed 1.01.2023Odpowiednik kursuAdresaci
Przygotowanie przesyłek z materiałami niebezpiecznymi

Preparing Dangerous Goods Consignments 
7.11,2Przepisy dotyczące materiałów niebezpiecznych (DGR) - przygotowanie przesyłek
(szkolenie początkowe)
Dangerous
Goods Regulations (DGR) for Preparing DG Consignments - Initial

Przepisy dotyczące materiałów niebezpiecznych (DGR) - przygotowanie przesyłek
(szkolenie odnawiające)

Dangerous Goods Regulations (DGR) for Preparing DG Consignments - Recurrent 
Personel odpowiedzialny za przygotowywanie przesyłek
z materiałami niebezpiecznymi:
- Spedytorzy i pakowacze
- Producenci i eksporterzy towarów lub produktów niebezpiecznych zawierających materiały niebezpieczne
- Agenci Cargo, konsolidatorzy
i spedytorzy
- Obsługa operatora pełniąca rolę spedytorów 
Procesowanie i akceptacja towarów zakwalifikowanych jako ładunek ogólny

Processing or Accepting Goods Presented as General Cargo 
7.24,7Przepisy dotyczące materiałów niebezpiecznych (DGR) dla osób akceptujących i procesujących ładunki ogólne

Dangerous Goods Regulations (DGR) for General Cargo Accepting and Processing Personnel 
- Personel spedytora zaangażowany w obsługę, procesowanie i akceptowanie towarów zakategoryzowanych jako ładunek ogólny
- Personel operatorów i agentów obsługi naziemnej zaangażowany w obsługę, procesowania i akceptowania towarów przedstawionych jako ładunek ogólny
- Specjaliści ds. szkoleń w zakresie linii lotniczych i ładunków
- Kierownicy operacyjni i bezpośredni przełożeni
Personel pracujący dla linii lotniczych, operatorów terminali Cargo, spedytorów i firm obsługi naziemnej, którzy:
- odpowiadają za akceptację przesyłek z materiałami niebezpiecznymi
- odpowiadają za przyjęcie, odbiór przesyłek z materiałami niebezpiecznymi. 
Akceptacja przesyłek zawierających materiały niebezpieczne
Accepting Dangerous Goods Consignments 
7.36Przepisy dotyczące materiałów niebezpiecznych (DGR) dla osób akceptujących przesyłki z materiałami niebezpiecznymi
(szkolenie początkowe)

Dangerous Goods Regulations (DGR) for Accepting DG Consignments – Initial

Przepisy dotyczące materiałów niebezpiecznych (DGR) dla osób akceptujących przesyłki z materiałami niebezpiecznymi
(szkolenie odnawiające)

Dangerous Goods Regulations (DGR) for Accepting DG Consignments - Recurrent 
Personel pracujący dla linii lotniczych, operatorów terminali Cargo, spedytorów i firm obsługi naziemnej, którzy:
- odpowiadają za akceptację przesyłek z materiałami niebezpiecznymi
- odpowiadają za przyjęcie, odbiór przesyłek z materiałami niebezpiecznymi. 
Procesowanie przesyłek zawierających materiały niebezpieczne

Processing Dangerous Goods Consignments 
7.33Przepisy dotyczące materiałów niebezpiecznych (DGR) dla osób procesujących przesyłki z materiałami niebezpiecznymi
(szkolenie początkowe)

Dangerous Goods Regulations (DGR) for Processing DG Consignments – Initial

Przepisy dotyczące materiałów niebezpiecznych (DGR) dla osób procesujących przesyłki z materiałami niebezpiecznymi
(szkolenie odnawiające)

Dangerous Goods Regulations (DGR) for Processing DG Consignments - Recurrent 
 - Personel pracujący dla agentów cargo, konsolidatorów i spedytorów, którzy są odpowiedzialni za przetwarzanie przesyłek towarów niebezpiecznych od nadawców do linii lotniczych.
- Kandydaci na agentów IATA Cargo, którzy chcą spełnić wymagania szkoleniowe odnośnie przepisów dot. materiałów niebezpiecznych   
Obsługa/załadunek/wyładunek ładunku w magazynie/ samolocie

Handling/loading/unloading Cargo at warehouse/aircraft 
7.45,8Przepisy dotyczące materiałów niebezpiecznych (DGR) dla personelu zajmującego się obsługą i załadunkiem

Dangerous Goods Regulations (DGR) for Handling and Loading Personnel 
- Personel spedytora zaangażowany w obsługę, przechowywanie i załadunek ładunku, poczty lub magazynów
- Personel przewoźnika i agenta obsługi naziemnej zaangażowany w obsługę, przechowywanie i załadunek ładunku, poczty lub magazynów
- Specjaliści ds. szkoleń w zakresie linii lotniczych i ładunków
- Kierownicy operacyjni i bezpośredni przełożeni 
Akceptacja bagażu pasażerskiego i załogi oraz bezpośredni kontakt z pasażerem w porcie lotniczym

Accepting Passenger and Crew Baggage and Direct Passenger Contact at an Airport 
7.59Przepisy dotyczące materiałów niebezpiecznych (DGR) dla personelu obsługi pasażerów

Dangerous Goods Regulations (DGR) for Passenger Handling Personnel 
- Personel linii lotniczych, portu lotniczego i obsługi naziemnej przy obsłudze pasażerów
- Personel linii lotniczych i portów lotniczych przy stanowiskach transferowych
- Kierownicy operacyjni i osoby nadzorujące na pierwszej linii obsługę pasażerów 
Planowanie załadunku (wyważenia) statku powietrznego

Planning of Aircraft Loading 
7.610Przepisy dotyczące materiałów niebezpiecznych (DGR) dla osób planujących załadunek statków powietrznych

Dangerous Goods Regulations (DGR) for Loadmasters and Load Planners 
- Personel linii lotniczych i obsługi naziemnej odpowiedzialny za planowanie załadunku statków powietrznych
- Personel przewoźnika i obsługi naziemnej zajmujący się planowaniem, nadzorem załadunku
- Kierownicy operacyjni i bezpośredni przełożeni obsługi naziemnej 
Załoga lotnicza

Flight Crew 
7.710Przepisy dotyczące materiałów niebezpiecznych (DGR) dla członków załogi lotniczej

Dangerous Goods Regulations (DGR) for Flight Crew Members 
 - Członkowie załogi lotniczej (inni niż członkowie załogi kabinowej)
- Specjaliści ds. szkoleń linii lotniczych 
Oficerowie operacji lotniczych i dyspozytorzy lotów

Flight Operations Officers and Flight Dispatchers 
7.810Przepisy dotyczące materiałów niebezpiecznych (DGR) dla oficerów operacji lotniczych i dyspozytorów lotów

Dangerous Goods Regulations (DGR) for Flight Operations Personnel and Flight Dispatchers 
 - Oficerowie operacyjni lotów linii lotniczych i obsługi naziemnej
- Operatorzy i obsługa naziemna pełniąca rolę dyspozytora lotniczego 
Załoga pokładowa

Cabin Crew 
7.911Przepisy dotyczące materiałów niebezpiecznych (DGR) dla członków załogi pokładowej
Dangerous Goods Regulations (DGR) for Cabin Crew Members 
- Członkowie personelu pokładowego linii lotniczych
- Kierownicy personelu pokładowego linii lotniczych 
Kontrola bezpieczeństwa (prześwietlanie) pasażerów, załogi oraz ich bagażu, ładunku i poczty

Screening of Passengers and Crew and their Baggage, Cargo and Mail 
7.1012Przepisy dotyczące materiałów niebezpiecznych (DGR) dla pracowników ochrony

Dangerous Goods Regulations (DGR) for Security Screening Personnel 
- Personel portu lotniczego lub obsługi naziemnej zaangażowany w kontrolę bezpieczeństwa bagażu, ładunku i poczty
- Personel ochrony zaangażowany w kontrolę bezpieczeństwa (prześwietlanie) bagażu, ładunku i poczty
- Kierownicy i nadzorcy ochrony 

CBTA – MODEL KOMPETENCYJNY

Szkolenia oparte na kompetencjach dotyczące transportu materiałów niebezpiecznych.

Zgodnie z ustaleniami ICAO, szkolenia IATA Dangerous Goods, z dniem 1 stycznia 2023 przestały obowiązywać w dotychczasowych kategoriach*. Obecny model bazuje na założeniach kompetencyjnych (CBTA).
*Uprawnienia wydane przed 1 stycznia 2023 nadal utrzymują ważność na okres na jaki zostały wystawione.

Zmiana ma na celu podjęcie wszelkich działań, które w sposób efektywny i długotrwały przygotują pracownika do wykonywania jego obowiązków zgodnie z wykonywaną funkcją w sposób kompetentny. Poza tym skoncentrowano się na funkcjach pełnionych przez pracowników (budowa ULD, akceptacja DG, nadzór nad funkcjonowaniem procesu, itd.), odchodząc od stanowiska czy obszaru wykonywania pracy (np. terminal cargo).

Zmiana podejścia oparta została na nowych przepisach:
• Instrukcje Techniczne Doc 9284 Wydanie 2021-2022 w pkt. 4.2.1 części 1 wprowadzono zmianę „Pracodawca zapewnia, że pracownicy, są kompetentni w zakresie wykonywania funkcji, za które są odpowiedzialni, przed rozpoczęciem wykonywania tychże funkcji.”
• Instrukcje Techniczne Doc 9284 Wydanie 2021-2022 Uwaga do pkt. 4.1 części 1
„Program szkoleniowy zawiera elementy takie jak: metodologia projektowania, kryteria oceny, rozróżnienie na szkolenie początkowe i odnawiające, kwalifikacje i kompetencje instruktora, zapisy szkoleniowe, a także ewaluację efektywności szkolenia”.
• Instrukcje Techniczne Doc 9284 Wydanie 2021-2022 Uwaga 1 do pkt. 4.1 części 1 „Podejście do szkoleń zapewniające, że personel jest kompetentny do pełnienia obowiązków, za które jest odpowiedzialny, przedstawiono w „Guidance on a Competency – based Approach to Dangerous Goods Training and Assessment” ICAO Doc. 10147. 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 Ustawy z dn. 5 sierpnia 2022r. o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną: „Osoba, która bierze udział w transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, jest obowiązana odbyć szkolenie z zakresu bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, w tym szkolenie odnawiające, zgodnie z zakresem określonym w Instrukcjach Technicznych.”

Zgodnie z punktem 4.2.2 Instrukcji Technicznych Doc 9284 2019-2020 „Personel wskazany
w kategoriach określonych w Tabeli 1-4, 1-5 lub 1-6 musi przejść szkolenie lub znajomość zagadnień programu szkolenia musi być sprawdzona zanim dana osoba rozpocznie wykonywanie obowiązków określonych w Tabeli 1- 4, 1-5 lub 1-6.”

Uwaga 1 do pkt. 4.1 części 1 „Podejście do szkoleń zapewniające, że personel jest kompetentny do pełnienia obowiązków, za które jest odpowiedzialny, przedstawiono w „Guidance on a Competency – based Approach to Dangerous Goods Training and Assessment” ICAO Doc. 10147

Z CZEGO WYNIKA OBOWIĄZEK SZKOLENIOWY?


Szkolenie

DGM Poland, Autoryzowana Szkoła IATA. Otrzymasz tu wiedzę teoretyczną jak i praktyczną z zakresu obsługi towarów niebezpiecznych a także poznasz nowych przyjaciół! :)

FREE WEBINAR: HOW TO TRANSITION YOUR EMPLOYEES TO REMOTE WORK

Only August, 01 at 07:00 PM
Length: 90 minutes
Free attendance

Target audience

Business owners 

who recognize the importance of efficient workflow during the pandemic

Top managers

who have to adapt to the reality of working remotely

HR executives

who feel the need to understand what kind of HR management is required today

Even more and more companies are now switching to remote work. 

This new format can be beneficial or simply unavoidable. 

 What should be done to retain control and avoid communications failure?

Register and learn!

Key points to learn

Establish smooth digital workflow and communication between company departments and employees
Set up a system to control tasks and receive reports
Keep company and customer data in a unified storage
Evaluate department and employee performance

Speakers

Alex

Michaelson

Target management coach with over 20 years of experience.

Office

An office manager is an employee managing an office. As a rule, this employee is introduced into the state of the central (head)

OUR TOOL OF CHOICE

Bitrix24

remote office

Helps work together

Unified workspace for collaboration and communication

Meeting planner

All work documents are kept on the Drive 

Video calls for up to 24 persons

Tasks and projects

Stay on schedule

Creating a task has never been easier! Just don't forget to do it 

Bitrix24 will always remind employees of their tasks

Use a variety of approaches: My plan, Kanban, Gantt chart. 

Sort tasks by activity to keep track of the most updated items

CRM

Helps to sell more

Automate sales using a complete set of sales, marketing and analysis tools

All calls, emails, website and social chats are saved to the CRM

The CRM can take a customer along the funnel without your intervention: from the initial contact to a successful deal

CRM marketing will help boost initial and repeat sales

Contact Center

Powerful communication tool

One chat to communicate with all customers from various messengers and social media

Your Facebook, Instagram, phone and email are connected to Bitrix24. 

Contacts and message history are saved to the CRM

Never lose a customer

Respond to your customers requests fast and where they expect to receive a response

Sites and online stores

Simply sell more

A simple site and store designer

Built-in online chat, callbacks and a contact form

Contacts, message history and orders are saved to the CRM

You don't even have to find a hosting provider. Create your site in the Designer and it's ready to go!

Register Now! 

You will receive a link to the webinar room to the email you enter in this form.

Contacts

info@company24.com
CRM form will load here
Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Inne pliki cookie
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Zmień preferencje Akceptuj wszystkie
Cookies